Klikk her for å kontakte forsikringsselskap

Her kan du lese mer om hvordan dette gjøres og villkårene som gjelder

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 83108287.

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, vil seksjonseier belastes egenandelen i sin helhet. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.