Endret: 19 feb 2020     Opprettet: 18 feb 2020

MiljøID/adgangskort Follo ren - oppdatert

Follo ren har innført adgangskontroll på deres gjenvinningsstasjoner.

For å kunne levere avfall på gjenvinningsstasjonene til redusert pris, må man identifisere seg ved levering av avfall på gjenvinningsstasjonene. Dette gjøres enten ved adgangsbevis på appen MiljøID eller ved adgangsbevis i form av et kort.

Siden Sagbo boligsameie mottar samlet faktura for alle beboere, kan ikke den enkelte bestille tilgang selv. Styret har kontaktet Follo ren med spørsmål om hvordan dette løses for sameier.

Tilbakemeldingen er at vi i løpet av uke 9 vil få mer informasjon, og vi vil få tilsendt midlertidige adgangsbeviser. Styret vil dele ut disse adgangsbevisene og gi ytterligere informasjon så snart vi har fått dette fra Follo ren.