28 nov 2019

Oppstartdato for nytt fibernett og fremdrift videre

Oppstartdato for det nye fibernettet er satt til 1.3.2020

Det graves og legges kabler i sameiet i disse dager. Det skal så gjøres installasjoner i hver bolig, dette vil foregå i andre halvdel av januar og utover i februar. Entreprenøren vil kontakte hver enkelt for installasjon inne i boligen. Det leveres ett datapunkt i hver seksjon, slik det er i dag. Plassering av dette vil kunne avtales individuelt med installatøren innenfor rimelighetens grenser. Kabling ut fra dette punktet blir opp til den enkelte. 

Avtalen vår med Telenor er sagt opp og vil opphøre samtidig som det nye nettet settes i drift.

Vi har planer om å gjennomføre ett informasjonsmøte for de beboerne som ønsker det på nyåret og i god tid før det nye nettet settes igang. Der vil det bli muligheter til å få svar på spørsmål og eventuelt til å få hjelp til å bestille TV-pakker.